MEDENİYET İTTİFAKI MEDENİYET BİLİNCİ SEMİNERLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEDENİYETLER İTTİFAKI MEDENİYET BİLİNCİ SEMİNERLERİ

MEDENİYET İTTİFAKI MEDENİYET BİLİNCİ SEMİNERLERİ

Dünyamız, bugün küresel çapta büyük ve derin bir bunalımdan geçmektedir. Bu bunalım, doğrudan doğruya bir medeniyet krizinin sonucudur. Bu krizin kökeninde bağnazlıklar, bilgisizlikler, tahammülsüzlükler, ön yargılar, düşmanlıklar, kin ve nefret duyguları, savaş ve saldırganlık eğilimleri yatmaktadır. Bu ise insanlığın uzun asırlar içerisinde oluşturup geliştirdiği evrensel değerleri kökten tehdit etmektedir. Buna ek olarak çevre kirliliği, insani ve ahlaki değerlerin erozyonu, gerek bireyler, gerek toplumlar, gerekse uluslar arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik dengesizlikler küremizi yaşanmaz hale getirmek için adeta el birliği etmektedirler.

İnsani değerleri yeniden hâkim kılacak, haklının yanında durup haksıza karşı çıkacak yeni bir “fazilet mücadelesi” başlatmanın zamanı gelmiş bulunuyor. Düşünce ufkumuzu genişletmeye, bakış açımızı büyütmeye, muhayyilemizi zenginleştirmeye; kısacası insanı önceleyen yeni bir medeniyet bilincini geliştirip yaygınlaştırmaya muhtacız.

Bu yeni medeniyet bilinci; yalnız ülkemiz, yalnız bölgemiz, yalnız İslam dünyası için değil, doğusuyla batısıyla bütün dünya için büyük önem ifade etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde İspanya hükümetinin de katılımıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuş bulunan ve 128 ülke ile 28 uluslararası kuruluşun katılımıyla küresel çapta, yüzyılın önde gelen barış ve insanlık projesi niteliğini kazanmış bulunan “Medeniyetler İttifakı” girişimi, işte böyle bir zaruretten doğmuştur.   

Prof. Dr. Bekir Karlığa tarafından böyle bir ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan ve üç bölümden oluşan “Medeniyetler İttifakı, Medeniyet Bilinci Seminerleri” dizisinde, evrensel uygarlığın köklerine inilmekte, tarih boyunca farklı medeniyetlerin birbirinden devraldığı görkemli miras tanıtılmakta ve bu değerli mirası ortadan kaldırmayı amaçlayan şer kuvvetlerin  geliştirdikleri felaket projeleri gözler önüne serilmeye çalışılmaktadır.

İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MED-AR) tarafından hazırlanmış olup Lale Organizasyon tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik; gençlerimizi geleceğe hazırlamayı, insanımıza özgüven vermeyi, hem ülkemizde hem de bütün dünyada yeni ve kapsamlı bir medeniyet bilinci oluşturup geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.